Friday, March 04, 2011

PERINGATAN PAGI JUMAAT

Surah Al-An'aam:17-18

Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, Maka Dia Maha Berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan Dialah yang berkuasa atas sekelian hamba-hambaNya. Dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

Surah Al-An'aam:59


Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang ghaib; tiada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh mahfudz).


No comments: