Monday, March 03, 2008

UMRAH

Umrah. Penyucian jiwa di Tanah Suci. Setiap perjalanan bermula dengan langkah pertama. Semoga Allah mempermudahkan langkah dan perjalanan kami serta memperkenankan doa dan harapan kami. Amin.

No comments: